top of page
AAB479DF-6D92-4194-B402-4CB1FB03358A.JPG
claroscuro

monotipia

42 peças - 42x30cm
2023

Série de 42 monotipos gravados a partir das superfícies de rochas da margem da laguna Epecuén. A primeira parte, de fundo escuro e gravado em tinta branca, evoca a materialidade do sal das águas de Epecuén. A segunda parte, de fundo branco e gravada com barro da laguna Epecuén, evoca a materialidade das margens da água, assim expondo contrastes materiais e cromáticos que compõem e caracterizam a paisagem de Epecuen ao tempo em que estimulam um exercício de mimese da natureza.

Desenvolvido em outubro de 2023 durante a décima quarta edição da Residencia Epecuén, e parte da exposição coletiva a céu aberto "LA RUINA COMO INICIO", nas ruínas da Vila Epecuén, na província de Buenos Aires, Argentina.

//english

claroscuro

monotype

42 pieces - 42x30cm
2023

Series of 42 monotypes engraved from rock surfaces on the shore of the Epecuén lagoon. The first part, with a dark background and recorded in white paint, evokes the materiality of the salt in the waters of Epecuén. The second part, with a white background and engraved with clay from the Epecuén lagoon, evokes the materiality of the water's banks, thus exposing material and chromatic contrasts that make up and characterize the landscape of Epecuén while stimulating an exercise in nature's mimesis.

Developed in October 2023 during the fourteenth edition of the Residencia Epecuén, and part of the collective show "LA RUINA COMO INICIO" , in the ruins of Vila Epecuén, in the province of Buenos Aires, Argentina.

//spanish

claroscuro

monotipia

42 piezas - 42x30cm
2023

Serie de 42 monotipos grabados en superficies rocosas a orillas de la laguna Epecuén. La primera parte, de fondo oscuro y grabada con pintura blanca, evoca la materialidad de la sal en las aguas de Epecuén. La segunda parte, de fondo blanco y grabada con arcilla de la laguna de Epecuén, evoca la materialidad de las orillas del agua, exponiendo así contrastes materiales y cromáticos que componen y caracterizan el paisaje de Epecuén y al mismo tiempo estimulan un ejercicio de mimesis de la naturaleza.

Desarrollado en octubre de 2023 durante la edición XIV de Residencia Epecuén, y parte de la exposición colectiva "LA RUINA COMO INICIO", en las ruinas de Vila Epecuén, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

3D6740FD-2493-4000-8F89-6F2B68D018D1.JPG
bottom of page